Pornuj.INFO

Stránka obsahuje kategorii Porno, pokud se chystáte do této kategorie vstoupit musíte splnit několik následujícich podmínek

  1. je mi více než 18 let
  2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je stanovena jiná hranice zletilosti než podle předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že vstup na tyto stránky není omezen nebo zakázán předpisem státu, ve kterém se nacházím nebo kterého jsem státním příslušníkem,
  3. sexuálně orientovaný materiál budu užívat v soukromí, a to pro vlastní osobní potřebu,
  4. sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují nebo jinak neohrožují
  5. na následující stránky vstupuji dobrovolně a bez nátlaku,
  6. neposkytnu a přímo ani nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.

V případě, že nesplňujete minimálně jednu z výše uvedených podmínek, opusťte prosím ihned tyto stránky, pokud jdete do kategorie PORNO.

Souhlasím, vstoupit! Nesouhlasím, odejít